ŚLUZY HIGIENICZNE Z POPRZECZNIE UMIESZCZONYMI SZCZOTKAMI

Śluzy higieniczne przeznaczone są do mycia podeszew obuwia roboczego oraz do dezynfekcji rąk. Urządzenie załączane jest fotokomórkami przy wejściu oraz wyjściu z pomieszczeń produkcyjnych.


Szczotki w czasie pracy spryskiwane są płynem myjącym. Dostosowanie proporcji dozowania płynu myjącego z wodą pobieraną z sieci wodociągowej dokonuje się poprzez wymianę dyszy inżektora (na wyposażeniu znajduje się komplet dysz wymiennych z opisem proporcji mieszania mediów). Istnieje możliwość szybkiego demontażu szczotek bez użycia narzędzi w celu umycia urządzenia. Śluza higieniczna wyposażona jest w urządzenie przeznaczone do dezynfekcji rąk, oraz bramkę obrotową wymuszającą przed przejściem do pomieszczeń produkcyjnych przeprowadzenie dezynfekcji rąk. Przy przejściu przez śluzę higieniczną z pomieszczeń produkcyjnych ramiona bramki obrotowej zwalniane są dzięki zamontowanej fotokomórce na obudowie dezynfekatora. Dodatkowo urządzenie posiada zabezpieczenie "ewakuacyjne" zwalniające ramiona bramki w przypadku braku zasilania elektrycznego lub po wciśnięciu przycisku "STOP". Opcjonalnie można zamówić urządzenie wyposażone w "łamane ramiona" naciśnięcie powoduje przełamanie ramienia co umożliwia swobodny ruch "ewakuacyjny", siłę potrzebną do przełamania można regulować.

Dane techniczne urządzenia

Wymiary zewnętrzne

1150x1150x1600 mm

Zasilanie

230 /400 V; 50 Hz

Klasa izolacji/stopień ochrony

F, IP 55

Moc

0,5 kW

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA WYMIARÓW URZĄDZENIA DO POTRZEB KLIENTA